Lider projektu:
Park Naukowo-Technologiczny
Technopark Gliwice Sp. z o.o.
Partner projektu:
Biuro Karier Studenckich
Politechniki Śląskiej

Czym jest Fundusz Stypendialno-Stażowy?

Projekt "Fundusz stypendialno-stażowy na rzecz rozwoju transferu wiedzy w regionie" realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest realizowany przez Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" w partnerstwie z Politechniką Śląską.

Celem projektu jest rozwój powiązań i transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorstw w obszarach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa śląskiego dzięki realizacji stypendiów naukowych i wsparcia towarzyszącego dla doktorantów oraz staży dla pracowników sfery nauki i przedsiębiorstw.

Aktualności

Zakończono nabór na staże

Informujemy, że nabór na staże w Projekcie został zakończony. 

Jednocześnie informujemy, że aktualnie trwa nabór na staże w ramach projektu "Pomost dla transferu wiedzy w województwie opolskim" , szczegóły na stronie www.stazeopole.pl

Czytaj więcej...

Szkolenie z Komercjalizacji wiedzy

27-28.09. 2014 odbędzie się kolejny blok szkoleniowy dla Uczestników/-ek Projektu. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00 w siedzibie Technoparku.

Czytaj więcej...

Wszystkie aktualności (12)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego